Zadzwoń: 798 30 60 90
Zadzwoń: 798 30 60 90
do kasy suma: 0,00 zł

Za które wykroczenia jest najwięcej punktów karnych?

Za które wykroczenia jest najwięcej punktów karnych?

Nowy taryfikator punktów karnych obowiązuje od poprzedniej soboty. Kierowcy coraz bardziej obawiają się wysokich kar za popełnienie wykroczenia drogowego. Nie chodzi już tylko o pieniądze, ale o utratę prawa jazdy. Za co można otrzymać najwięcej punktów karnych? Sprawdźcie naszą listę!

15 punktów karnych za jedno wykroczenie

Kierowca posiadający prawo jazdy dłużej niż rok ma limit 24 punktów karnych, z kolei świeżo upieczony kierowca ma ich ledwie 20. Po zmianach w taryfikatorze punktów karnych, popełnienie jednego wykroczenia może przybliżyć jednego i drugiego do utraty prawa jazdy, bowiem jednorazowo będzie można otrzymać 15 punktów karnych. I te będą ważne na koncie kierowcy przez 2 lata od dnia uiszczenia grzywny lub uprawomocnienia się rozstrzygnięcia. Nie ma już możliwości wzięcia udziału w kursach redukujących ich liczbę.

Za co można otrzymać aż 15 punktów karnych? Sprawdźcie poniżej!

 Naruszenie, w wyniku którego czyn został zakwalifikowany jako przestępstwo z: art. 173, art. 174, art. 177 § 1 lub 2, art. 178b, art. 180a, art. 244, art. 355 § 1 lub 2 k.k.

 • Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka.
 • Nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku.
 • Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.
 • Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim.
 • Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia  pierwszeństwa pieszemu.
 • Wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem.
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo wchodzącemu na to przejście.
 • Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia.
 • Niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu.
 • Niezastosowanie się do:
  • sygnałów świetlnych,
  • sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym,
  • sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego.
 • Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 70 km/h.
 • Niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 „zakaz wyprzedzania”.
 • Naruszenie zakazu:
  • objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone,
  • wjeżdżania na przejeździe kolejowym za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych lub za inne urządzenie nadające te sygnały,
  • wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy.
 • Jazda autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż wynikający z ustawy lub znaków drogowych.
 • Przewożenie więcej niż dwojga dzieci w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami.
 • Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi 10 osób lub więcej.

Nie 15, ale minimum 10 punktów dostaniecie za te wykroczenia

Za poniższe wykroczenia kierowcy mogą otrzymać od 10 punktów karnych do 14:

 Przekroczenie dozwolonej prędkości od 61 do 70 km/h – 14 punktów.

 • Przekroczenie dozwolonej prędkości od 51 do 60 km/h – 13 punktów.
 • Naruszenie powodujące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, którego następstwem było naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia – 12 punktów.
 • Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża – 12 punktów.
 • Naruszenie zakazu zawracania na autostradzie albo na drodze ekspresowej – 12 punktów.
 • Naruszenie zakazu korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem – 12 punktów.
 • Przekroczenie dozwolonej prędkości od 41 do 50 km/h – 11 punktów.
 • Naruszenie powodujące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w którym nie doszło do naruszenia czynności narządu ciała oraz rozstroju zdrowia – 10 punktów.
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy cofaniu pojazdem – 10 punktów.
 • Naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu:
  • na przejeździe dla rowerzystów i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejazdu, na którym ruch jest kierowany – 10 punktów.
  • silnikowego jadącego po jezdni przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia – 10 punktów.
  • silnikowego jadącego po jezdni na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi – 10 punktów.
  • silnikowego jadącego po jezdni na skrzyżowaniu, z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym lub na którym ruch jest kierowany – 10 punktów.
  • na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim – 10 punktów.
  • przy przejeżdżaniu przez tory tramwajowe lub bezpośrednio przed nimi, z wyjątkiem skrzyżowania lub przejazdu tramwajowego, na którym ruch jest kierowany – 10 punktów.
 • Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym – 10 punktów.
 • Naruszenie zakazu cofania na drodze ekspresowej lub autostradzie – 10 punktów.
 • Ciągnięcie za pojazdem kierującego hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego, osoby poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, osoby na sankach lub innym podobnym urządzeniu, zwierzęcia lub ładunku – 10 punktów.
 • Kierowanie pojazdem mechanicznym nie mając uprawnienia wymaganego dla danego rodzaju pojazdu – 10 punktów.
 • Przewożenie dwojga dzieci w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami – 10 punktów.
 • Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi:
  • 5 osób – 10 punktów,
  • 6 osób – 11 punktów,
  • 7 osób – 12 punktów,
  • 8 osób – 13 punktów,
  • 9 osób – 14 punktów.
 • Przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na motorowerze albo motocyklu poza bocznym wózkiem – 10 punktów.

Dlaczego wprowadzono takie ostre kary?

Rząd ma w planach wzmocnienie bezpieczeństwa na polskich drogach. Zdaniem resortu na jednych kierowców oddziałuje wysoka kara pieniężna, która tłumi ich chęć do łamania przepisów, a na innych obawa przed utratą prawa jazdy w wyniku przekroczenia limitu punktów karnych.

Zmiany są widoczne, od 1 stycznia tego roku, a więc od dnia, w którym wszedł w życie nowy taryfikator mandatów, kierowcy zaczęli jeździć znacznie wolniej i ostrożniej, zwłaszcza w terenie zabudowanym. Liczba wypadków zmniejszyła się o 30%.

Czy będzie można zredukować liczbę punktów karnych?

Obecnie wciąż trwają prace nad projektem rozporządzenia w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w ministerstwie infrastruktury. Jedna z propozycji oferuje kierowcom ponowne podejście do egzaminu na prawo jazdy – teoretycznego i praktycznego oraz wzięcie udziału w 28 godzinny kursie, rozłożonym na 4 dni.

Koszt całego procesu miałby się zamknąć w kwocie 670 zł, jeśli nie zostaną wprowadzone żadne podwyżki.

Do tej pory organizowane przez WORD-y kursy redukujące liczbę punktów karnych kosztowały zaledwie 350 zł i trwały 6 godzin. Kierowca mógł wziąć w nich udział raz na pół roku.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl